மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு/நிதிஉதவி பெரும் பள்ளிகளில் கழிப்பறை மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் பெறுவது தொடர்பாக ஆசிரிய பயிற்றுனர்களுக்கு நேரில் பார்வை செய்து31.08.2012 க்குள் அறிக்கை அனுப்ப மாநிலத் திட்ட இயக்குனர் உத்தரவு

SPD PROCEEDINGS  ந. க எண் 70/A4/CIVIL/SSA/2012 Dt11.08.2012

No comments:

Post a Comment